DISCLAIMER – Отказ от отговорност

С използването на този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашите условия в този отказ от отговорност.
Ако не сте съгласни, моля, не използвайте този уебсайт и не разглеждайте материалите на него!

С използването на този уебсайт приемате, че го използвате и предоставената информация и ресурси на свой собствен риск.

Информацията, предоставена на този сайт, е само с информационна и развлекателна цел.
Това в никакъв случай не е заместител на професионалното здравеопазване и психологическите съвети. Информацията не служи за диагностициране или лечение на здравословно или психологическо състояние. Ако се нуждаете от професионална медицинска помощ, Ваша собствена отговорност е да го потърсите от лицензиран медицински специалист.

Ние не предлагаме медицинска помощ и психотерапия!

Ние в никакъв случай не предлагаме и не предоставяме квалифицирана медицинска диагностика, психотерапия, грижи или съвети.

Методите на Мила се основават на нейните интуитивни прозрения, мисли и опит. Тя не притежава професионална квалификация в традиционната терапия, медицина или психология и не предлага такава помощ. Информацията, която споделя е личен опит и гледна точка, а не професионално напътствие, диагностика и терапия.

Използването на този уеб сайт и предоставените услуги е на Ваш собствен риск.

Вашето решение да се обърнете към Мила за съвет, напътствие или да се възползвате от някое от нейните предложения и услуги е на Ваш собствен риск.

Чрез използването на нашия уебсайт и услугите в него Вие гарантирате и ни представяте, че нямате история или настоящи психически заболявания, които се нуждаят от професионална грижа. Разбирате, че поемате пълна отговорност за здравето и благосъстоянието си и Мила по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да било реакции, които може да получите и/ или грешни интерпретации.

С използването на нашия сайт и услуги гарантирате, че сте на възраст над 18 години.

ЗА КОНТАКТИ:

Ако имате въпроси моля, пишете ни на info@milabuchelli.com

Актуализирано: 2021