DISCLAIMER – Отказ от отговорност

С използването на този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашите условия в този отказ от отговорност.
Ако не сте съгласни, моля, не използвайте този уебсайт!

С използването на този уебсайт приемате, че го използвате и предоставената информация на свой собствен риск.

Информацията, предоставена на този сайт, е само с информационна цел.
Това в никакъв случай не е заместител на професионалното здравеопазване и психологическите съвети. Информацията не служи за диагностициране или лечение на здравословно или психологическо състояние. Ако се нуждаете от професионална медицинска помощ, Ваша собствена отговорност е да го потърсите от лицензиран медицински специалист.

Ние не предлагаме медицинска помощ!

Ние в никакъв случай не предлагаме и не предоставяме квалифицирана медицинска диагностика, грижи или съвети.

Методите на Мила се основават на нейните интуитивни естествени сили, нейното собствено пробуждане и осъзнаване и дълбоката духовна мъдрост, която развива през годините, себеосъзнатостта и рейки лечението и чрез контакта си с просветлени учители и различни курсове и класове. Въпреки това тя не притежава професионална квалификация в традиционната терапия, медицина или психология.

Използването на този уеб сайт и предоставените услуги е на Ваш собствен риск.

Вашето решение да се обърнете към Мила за съвет, напътствие или Рейки сеанс или да се възползвате от някое от нейните предложения и услуги е на Ваш собствен риск.

Мила не дава обещания за резултата от сесиите си. Всеки е различен и няма гаранции за това как различните хора реагират на рейки и духовно напътствие.

Нашите препоръки не са гаранция за резултатите, които може да имате или не.

Чрез използването на нашия уебсайт и услугите в него Вие гарантирате и ни представяте, че нямате никаква история или настоящи психически заболявания, които се нуждаят от професионална грижа. Разбирате, че поемате пълна отговорност за здравето и благосъстоянието си и Мила по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да било реакции, които може да получите и/ или грешни интерпретации.

С използването на нашия сайт и услуги гарантирате, че сте на възраст над 18 години.

ЗА КОНТАКТИ:

Ако имате въпроси моля, пишете ни на info@milabuchelli.com

Актуализирано: Ноември 2018