Мила Бучели

онлайн Книги

думи и мъдрост от моето сърце

безплатна онлайн книга
“какво откри буда?”

едно четиво за всеки, търсещ щастието

Това е една кратка и увлекателна книжка, коята разкрива по
ясен и директен начин нашата същност и природа отвъд
нашите мисли, убеждения и идеи за себе си и за света.

Тя разкрива една древна мъдрост, която е актуална през
всичките векове и сезони, която е вечна и непроменлива и
която е тук и сега – източника на нашето съществуване и на
цялата необятна Вселена.

Мъдростта, която пробудените учители знаеха и сочеха на човечеството век след век.
Мъдростта, която е толкова ясна и очевидна, но която често
пропускаме, защото никога не сме се замисляли истински и
най-вече мъдростта, до която всеки трябва да се докосне
поне веднъж по пътя си, за да живее един по-осъзнат и
хармоничен живот, свободен от заблуди и негативни мисли,
убеждения и поведения, свободен от страдание и грешни
идеи за себе си.

“Открий кой е аз-ът и тогава ще откриеш всичко”

Тази книжка е вдъхновена от всички пробудени мъдреци и
учители и най-вече от линията на Адвайта Веданта, Пападжи
и Рамана Махарши, чиито думи и напътствия са ясни и точни
и сочат винаги към едно фундаментално откритие: „Открий
кой е Аз-ът и тогава ще откриеш всичко.”

Когато знаем кои сме и каква е нашата същност, ние живеем
отново в хармония с всичко, което ни заобикаля и нашите
действия идват от по-дълбока мъдрост, съпричастност и
доброжелателност към всички живи същества.

Един човек открил себе си е истинска светлина и
вдъхновение за човечеството и има въздействие върху
нашия живот дори без да знаем, точно както растенията и
дърветата ни дават кислорода, за да дишаме и живеем, без
да имат такова конкретно намерение, така и присъствието на
пробудения човек повдига съзнанието и духа ни без да го
цели и осъзнава, просто поради това, че е тук и съществува.

Искаш да се запишеш в моя имейл лист и да получаваш новини, вдъхновение и специални промоции от мен?