Полица за поверителност

 

1. Общ преглед на защитата на данните

 

Обща информация

 

Следната информация ще Ви даде лесен за навигация преглед на това, какво ще се случи с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Терминът “лични данни” включва всички данни, които могат да бъдат използвани за лично идентифициране на вас. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, направете справка с Декларацията за защита на данните, която ние включихме под това копие.

Записване на данни на нашия уеб сайт

 

Кой е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. “администратора”)?

Данните в този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е налице в раздел “Задължителна информация по закона” на този уебсайт.

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това може да бъде например информация, която пишете в нашия формуляр за връзка.

Нашите ИТ системи автоматично записват други данни, когато посещавате нашия уебсайт. Тези данни се състоят предимно от техническа информация (например уеб браузър, операционна система или време, на което сайтът е бил достъпен). Тази информация се записва автоматично, когато имате достъп до нашия уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да гарантира безпроблемното предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителските ви модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате по всяко време информация за източника, получателите и целите на архивираните лични данни, без да е необходимо да плащате такса за такива оповестявания. Имате право и да поискате данните ви да бъдат поправени, блокирани или ликвидирани. Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време под адреса, оповестен в раздел “Задължителна информация по закона” на този уебсайт, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани с защитата на данни. Имате право и да регистрирате жалба в компетентната надзорна агенция.

Освен това, при определени обстоятелства, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За подробности, моля, направете справка с декларацията за защита на данните в раздел “Право на ограничаване на обработката на данни”.

2. Обща информация и задължителна информация

 

Защита на данни


Операторите на този уебсайт и неговите страници вземат много сериозно защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

При използването на този уеб сайт е възможно да се събира различна лична информация. Личните данни съдържат данни, които могат да бъдат използвани за лично идентифициране на вас. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Тя също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото Ви съветваме, че предаването на данни през интернет (например чрез електронна поща) може да е предразположено към пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да се защитят данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана “администратор” в GDPR)

 

Контролерът за обработка на данни на този уебсайт е:

Мила Бучелска
Schwedenplatz
1010 Виена, Австрия

Имейл: info@milabuchelli.com

Контрольорът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на Вашето съгласие за обработката на данни

Широк спектър от транзакции за обработка на данни са възможни само при изрично съгласие. Можете също да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни предоставили. За да направите това, всичко, от което се изисква да направите да ни изпратите неформално уведомление чрез електронна поща.

 

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право да се противопостави на пряката реклама (член 21 GDPR)

В случай, че данните се обработват въз основа на чл. 6 сек. 1 лит. e или f GDPR, имате право по всяко време да възразявате срещу обработката на вашите лични данни въз основа на основания, произтичащи от вашата уникална ситуация. Това важи и за всеки профил, основаващ се на тези разпоредби. За да определите правното основание, на което се основава всяка обработка на данни, моля, направете справка с тази Декларация за защита на данните. Ако регистрирате възражение, повече няма да обработваме засегнатите ви лични данни, освен ако не сме в състояние да представим убедителна защита достойни основания за обработката на вашите данни, които надделяват над вашите интереси, права и свободи или ако целта на обработката е предявяването, упражняването или защитата на законни права (възражение съгласно член 21, параграф 1 от ГДРП).

Ако вашите лични данни се обработват, за да се включите в директна реклама, имате право по всяко време да възразявате срещу обработването на засегнатите от вас лични данни за целите на тази реклама. Това важи и за профилиране, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ако възразите, личните Ви данни впоследствие няма да бъдат използвани за директна рекламна цел (възражение съгласно член 21, параграф 2 от GDPR).

Право да се регистрира жалба в компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данни имат право да регистрират жалба в надзорна агенция, по-специално в държавата-членка, в която обикновено се намират местоживеенето, местоработата си или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото да се регистрира жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни процедури, които са на разположение като правни средства.

Право на преносимост на данни

Имате право да поискате да предадем всички данни, които автоматично обработваме въз основа на вашето съгласие или да изпълним договор, да бъде предаден на вас или на трета страна в често използван, машинно четен формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг контролер, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

SSL и / или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва програма за SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете шифрована връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от “http: //” на “https: //”, а също и от появата на иконата за заключване в браузъра.

Ако криптирането за SSL или TLS е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани транзакции за плащане на този уебсайт

Ако имате задължение да споделяте данните си за плащане (например номер на профила, ако ни предоставите
пълномощно да дебитираме банковата Ви сметка) при нас, след като сте сключили договор с нас с такса
се изисква информация за обработка на плащанията.

Платежни транзакции, които използват общи начини на плащане (Visa / MasterCard, дебитиране по банковата Ви сметка) са
обработвани изключително чрез шифрирани SSL или TLS връзки. Можете да разпознаете шифрована връзка проверявайки дали адресният ред на браузъра преминава от “http: //” на “https: //”, а също и от появата на иконата за заключване в браузъра.

Ако комуникацията с нас е криптирана, трети страни няма да могат да прочетат информацията за плащането
споделено с нас.

Информация за блокиране, отстраняване и ликвидиране на данните

В обхвата на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да поискате информация за архивираните лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на данните Ви. Възможно е също така да имате право да поправите, блокирате или премахнете данните си. Ако имате въпроси относно този въпрос или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел “Задължителна информация по закона”.

Право да изискате ограничения при обработката

Имате право да поискате налагане на ограничения по отношение на обработката на личните Ви данни. За да направите това, можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел “Информация, изисквана от закона.” Правото да се поиска ограничение на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай, че трябва да оспорите верността на данните, архивирани от нас, обикновено ще се нуждаем от известно време, за да удостоверим това искане. По време на провеждането на настоящото разследване имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни.
  • Ако обработването на личните ви данни е било / е извършено незаконно, имате възможност да поискате ограничение при обработката на данните си вместо да поискате изтриването на тези данни.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни и имате нужда от тях, за да упражнявате, защитавате или претендирате за законни права, имате право да поискате ограничението за обработката на Вашите лични данни, вместо тяхното заличаване.
  • Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21 сек. 1 GDPR, Вашите права и нашите права ще трябва да се претеглят един срещу друг. Докато не е определено кои интереси преобладават, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработването на личните Ви данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само при Ваше съгласие или да претендирате, упражнявате или защитавате законни права или да защитавате правата на други физически или юридически лица или за важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава-членка на ЕС.

3. Записване на данни на нашия уеб сайт

Бисквитки

В някои случаи нашият уебсайт и неговите страници използват така наречените “бисквитки”. Бисквитките не причиняват щети на компютъра ви и не съдържат вируси. Целта на “бисквитките” е да направят нашия уеб сайт по-лесен, ефективен и по-сигурен. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър и се съхраняват от вашия браузър.

Повечето от “бисквитките”, които използваме, са т.нар. “Бисквитки на сесията”. Те автоматично се изтриват след излизането от нашия сайт. Другите “бисквитки” ще останат архивирани на устройството Ви, докато не ги изтриете. Тези “бисквитки” ни позволяват да разпознаем браузъра Ви следващия път, когато посетите нашия уебсайт.

Можете да коригирате настройките на браузъра си, за да сте сигурни, че ще бъдете уведомявани всеки път, когато се поставят “бисквитки” и да Ви позволи да приемате “бисквитки” само в определени случаи или да изключите приемането на “бисквитки” за конкретни ситуации или като цяло и да активирате автоматичното изтриване от “бисквитките”, когато затворите браузъра си. Ако деактивирате “бисквитките”, функциите на този уебсайт може да са ограничени.

Бисквитките, които са необходими за извършване на електронната комуникация или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (например функцията за пазаруване), се съхраняват на базата на чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхранение на “бисквитките”, за да осигури техническо безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако трябва да се съхраняват други “бисквитки” (например “бисквитки” за анализ на моделите ви на сърфиране), те се адресират отделно в тази Декларация за защита на данните.

Запитване по електронна поща, по телефона или по факса

Ако се свържете с нас по електронна поща, по телефона или по факса, Вашето запитване, включително всички получени лични данни (име, молба), ще бъдат съхранени и обработени от нас с цел обработка на Вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без Вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1 лит. b GDPR, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се извършите преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на Вашето съгласие (член 6, параграф 1 от GDPR) и / или на нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ГДРП), тъй като имаме легитимен интерес от ефективната обработка от исканията, адресирани до нас.

Данните, изпратени от Вас до нас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, да отмените съгласието си за съхранение или целта за изтичане на данните за съхранение на данни (например след приключване на заявката Ви). Задължителните законови разпоредби – по-специално задължителните периоди на задържане – остават незасегнати.

Обработка на данни (клиентски и договорни данни)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само до степента, необходима за създаването, организацията на съдържанието или промяната на правните взаимоотношения (инвентаризация на данните). Тези действия се предприемат въз основа на чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR, което позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, отнасящи се до използването на нашия уебсайт (данни за използването), само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да може потребителите да използват услугите и да плащат сметки за тях.

Събраните данни за клиентите се ликвидират при завършване на поръчката или при прекратяване на търговските отношения. Това не засяга законовите заповеди за задържане.


Прехвърляне на данни при сключване на договори за онлайн магазини, търговци на дребно и доставка на
стока

Споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на
договор; например с дружества, натоварени с превоза на стоки или с финансовата институция
натоварени с обработката на плащанията. Всяко по-нататъшно предаване на данни няма да се случи или ще се случи само ако вие
изрично сте дали съгласието си за прехвърлянето. Всяко споделяне на данните ви с трети страни в отсъствието на вашето
изрично съгласие, например с рекламна цел, няма да настъпи.
Основата за обработката на данните е чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR, което позволява обработката на данни за
изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

Прехвърляне на данни при сключване на договори за услуги и дигитално съдържание

Споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на договор; например с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията.
Всяко по-нататъшно предаване на данни няма да настъпи или ще се случи, само ако изрично сте се съгласили с трансфер.

Всяко споделяне на данните ви с трети страни при липса на изрично съгласие, например за рекламни цели няма да се случи.
Основата за обработката на данните е чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR, което позволява обработката на данни за
изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

 

4. Социални медии

Приставки за Facebook

Имаме интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook, предоставени от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ, на нашия уебсайт. Ще можете да разпознавате приставки за Facebook чрез логото на Facebook на нашия уебсайт. Общ преглед на приставките за Facebook е налице под следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако сте влезли в профила си в Facebook, можете да кликнете върху бутона Facebook, за да свържете съдържанието от нашия уебсайт с вашия Facebook профил. Това позволява на Facebook да разпредели Вашето посещение в нашия уебсайт в потребителския ви профил. Трябва да посочим, че ние като доставчик на уебсайта нямаме никакви познания за прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За по-подробна информация, моля, направете справка с Декларацията за защита на личните данни на Facebook на: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не искате Facebook да може да асоциира посещението Ви на нашия уебсайт и неговите страници в потребителския ви акаунт в Facebook, моля, излезте от профила си във Facebook, докато сте на нашия уебсайт.

Използването на приставката за Facebook се основава на чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

5. Информационен бюлетин


Данни от бюлетина

Ако искате да се абонирате за бюлетина, предлаган на този уебсайт, ние ще се нуждаем от Вашият адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да удостоверим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и се съгласявате да получавате бюлетина.

Не се събират повече данни или се събират само на доброволна основа.

Ние ще използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и няма да я споделяме с трети страни.

Обработката на информацията, въведена във формуляра за абонамент за бюлетин, се извършва изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а). Можете да отмените съгласието, което сте дали на архивиране на данни, имейл адрес и използването на тази информация за изпращане на бюлетина по всяко време например като кликнете върху връзката “Отписване” в бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всички операции по обработка на данни, които са се осъществили досега.

Данните, които архивирате с нас за целите на абонамента за бюлетин, ще бъдат архивирани от нас до Вашето
отписване от бюлетина. След като анулирате абонамента си за бюлетина, данните ще бъдат изтрити.
Това не засяга данните, които архивирахме за други цели.


MailChimp


Този уеб сайт използва услугите на MailChimp, за да изпрати своите бюлетини.

Доставчикът е Rocket Science
Група LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Атланта, GA 30308, САЩ.

Между другото, MailChimp е услуга, която може да бъде разгърната, за да организира и анализира изпращането на
бюлетини. Всеки път, когато въвеждате данни, за да се абонирате за бюлетин (например вашият имейл
адрес), информацията се съхранява на сървърите на MailChimp в САЩ.
MailChimp притежава сертификат, който е в съответствие с “EU-US-Privacy-Shield” “Privacy Shield” е компактен между Европейския съюз (ЕС) и Съединените американски щати (САЩ) има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните в Съединените щати.
С помощта на инструмента MailChimp можем да анализираме ефективността на нашите информационни кампании.

Aко отворите електронна поща, изпратена чрез инструмента MailChimp, файл, който е интегриран в имейла (така нареченият уеб-фар) се свързва със сървърите на MailChimp в Съединените щати. В резултат на това може да бъде определи дали е отворено съобщение за бюлетина и което свързва получателя, който е щракнал
нататък.
В този момент се записва и техническа информация (например времето за достъп, IP адреса, тип на браузър и операционна система). Тази информация не може да бъде разпределена на съответния получател на бюлетина.
Тяхната единствена цел е изпълнението на статистически анализи на кампании за бюлетини. Резултатите от тях, анализите могат да бъдат използвани за по-ефективно приспособяване на бъдещите бюлетини към интересите на техните получатели.

Ако не искате да разрешите анализ от MailChimp, трябва да прекратите абонамента си от бюлетина. Ние
даваме връзка, за да го направите във всяко съобщение в бюлетина. Освен това можете също да се отпишете от
бюлетин право на уебсайта.

Данните се обработват въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква “GDPR”).
Можете да отмените всяко съгласие дадено от Вас по всяко време чрез отписване от бюлетина. Това не засяга
законосъобразността на всички транзакции за обработка на данни, извършени преди вашето оттегляне.

Данните, които архивирате с нас за целите на абонамента за бюлетин, ще бъдат архивирани от нас до Вашето
отписване от бюлетина.
След като анулирате абонамента си за бюлетина, данните ще бъдат
изтрити от нашите сървъри, както и от тези на MailChimp.
Това не засяга данните, за които сме архивирали с други цели.

За повече подробности, моля, направете справка с Политиката за поверителност на данните на MailChimp на адрес:
https://mailchimp.com/legal/terms/

6. Plug-in и Инструменти

YouTube

Нашият уеб сайт използва плъгини на платформата на YouTube, която се управлява от Google.

Операторът на уебсайта е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ.

Ако посетите страница в уебсайта, в която е интегрирана добавка в YouTube, връзка със сървърите на YouTube ще бъдат създадени. В резултат сървърът на YouTube ще бъде уведомен, кои от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube ще може да поставя на устройството ви различни “бисквитки”. С помощта на тези
бисквитки, YouTube ще може да получи информация за посетителя на нашия уеб сайт. Наред с други неща, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството на потребителите и предотвратяване на опитите за извършване на измами.
Тези “бисквитки” ще останат на устройството ви, докато не ги изтриете.

Ако сте влезли в профила си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, YouTube да разпределя директно шаблони за сърфиране в личния ви потребителски профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от вашият профил в YouTube.

Използването на YouTube се основава на интереса ни към представянето на нашето онлайн съдържание по привлекателен начин.
Съгласно чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR, това е легитимен интерес.

За повече информация относно начина, по който YouTube обработва потребителски данни, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на данните на YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.9

Контакт:

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с info@milabuchelli.com

Актуализирано: декември 2018 г.