Питал ли си се какво прави определени хора успешни, а други не?
Защо една част от населението живее в изобилие и удовлетворение, а друга в конфликти, проблеми и безпаричие? Дали е карма? Съдба? Дали просто някои се раждат под щастлива звезда? Или пък успехът и благополучието са просто част от гените на някои, а на други не?

Мистерия или стратегия е успехът?

Има някои определни ключови фактора, които различават живота и житейската ситуация на едни хора от други. И всички тези фактори са част от начина на мислене, на възприятие, на реакция и на действие. И те не са мистични, а по-скоро логични. Но много хора просто никога не поглеждат навътре в себе си и не откриват едната малка истина, че техните обстоятелства и преживяване зависят преди всичко от самите тях.

 

Как приемаш ситуациите?тайната на успеха

До голяма степен ние създаваме нашето щастие и нещастие по начина, по който възприемаме и реагираме на ситуациите. Както казват един човек може да няма нищо, да живее на улицата, но да е щастлив, а друг да живее в охолство и палат и да е нещастен. Може да има богатство в бедността и бедност в богатството. Как? В нашето отношение.
Преди всичко успешният човек е този, който е щастлив там, където е. И не просто да се прави на щастлив и да го използва като оправдание: „Е, може да съм провал, но пък съм си щастлив.”, този номер не минава.
Успешният човек знае, че най-ценното нещо е той самият и където и да е, той пак е себе си и това е достатъчно да го направи щастлив.
И парадоксалното е, че когато човек е открил това удовлетворение просто да бъде това, което е всичко в живота му се нарежда по хармоничен начин.
Често лошите обстоятелства започват в главата на човек – хаотични и негативни мисли, липса на яснота, посредствено мислене, интерес към безполезни неща. И това се отразява и във външната ситуация. И каквато и да е тя, човекът я вижда през гъстите облаци на своите негативни мисловни навици и не може да прецени или оцени нещата  в момента.

 

Всичко започва с твоите мисли.

Успешният човек разбира, че щастието и успехът зависят от него и поема отговорност за своето ниво на осъзнатост и интелигентност, за своите действия и своите цели.
Успешният човек винаги се развива и работи над себе си. Той не се плаши от чувствата си и не подтиска нищо, зашото знае, че когато подтиска нещо в себе си то е на висока цена – тогава губи силата, енергията, концентрацията и щастието си.
Когато бягаме от своите чувства и се опитваме да не видим определени неща в нас, защото може би са болезнени, ние създаваме едно вътрешно разделение и внасяме неосъзнатост. За да подтискаш чувствата, които не харесваш трябва много енергия. Същата тази енергия, с която би работил, с която би усещал живота, с която би творил, с която би дарявал и споделял любов. Но когато създаваме разделение вътре в нас всичката тази енергия се губи в усилието да подтиснем вулканът от неосъзнати неща, които не искаме да видим. И така вместо енергични ставаме лениви, подтиснати, губим своя блясък.
Интелигентият човек разбира и не се поддава на това безумие. По-добре да посрещнеш това, от което те е страх за кратко, от колкото да жертваш целия си живот, за да го избегнеш.

 

какво е упсехътИзползвай обстоятелствата

Често неуспешните хора се борят с живота. Те постоянно се оплакват  и винаги нещо отвън не е наред и са в грешното време, грешната държава, грешното място и просто така изпуснали са си късмета.
Успешните хора създават своя късмет. Те не се борят с живота, а кооперират с него. Те са едно с живота. Виждат възможностите в ситуацията, вместо да губят време да се оплакват от нея.
Фокусират се над решенията, а не проблемите. Във всеки един момент те използват дадените ресурси и творят обстоятелствата.

 

Фокусът е всичко

Най-важната разлика, която отделя успешните хора от останалите е тяхната визия.
Успешния човек има визия и страст за живота си и остава фокусиран над нея.
Преди всичко хората, които са успели са го направили, защото са имали цели, план и стратегия.
Без ясна цел няма как да стигнеш някъде, защото, за да стигнеш някъде трябва да знаеш кое е това място.
Ако изследваш живота на най-успешните хора ще видиш едно общо нещо между тях. И това не е, че всички са родени в добри обстоятелства, имали са късмет или някой им е помогнал. Всички те са имали ясна визия за това как искат живота им да изглежда. Имали са цел, страст и посока. Именно затова са ги постигнали.
Човек без визия и цел се остава на произвола на събитията, мненията на другите и тендециите.
Човекът с визия и цел създава събитията и тенденциите и живее според своите виждания и ценности.
За да има успех преди всичко човек трябва да знае ясно какво иска.

 

Предприемачески и независим дух

Повечето успешни хора имат независим дух. Те не искат да продават времето си, за да служат за сбъдването на мечтите на някой друг. Те поемат отговорност за живота и делата си и градят своя успех.
Често тези хора имат собствен бизнес или работят работа, която ги прави щастливи и вдъхновени.
Как успяват? Просто – те ценят себе си, времето си, енергията си и живота си и следователно умът им работи по друг начин. Те виждат новите възможности, мислят като творци, откриватели, предприемачи. А както казахме, всичко започва с твоята нагласа, твоите мисли.

 

И преди всичко е важно да знаем, че успехът не е събитие, а процес. Успехът е поредица от мисли, действия, навици, постоянство и страст. Обикновено, когато видят успешен човек хората си мислят: “Е, да, отворил му се е късмета. Аз какво да направя. На мен не ми върви така, не мога да съм като него.”. Но често хората не виждат всички действия, които са довели този човек до успех – не виждат труда, безсънните нощи, творческото мислене, опитите и провалите, обученията, действията и жертвите.
Ако успехът ти падне от небето е хубаво да се осъмниш и помислиш дали е истински успех това и колко ще продължи.
Защото истинският успех се гради с воля, любов, визия, инициатива, ентусиазъм и действия.
И тогава и този успех носи удовлетворение, защото това е успехът, който сам си сътворил.

 

бъде успешен през 2019